Sidang Media Wanita Pakatan Rakyat di Parlimen

Kerajaan Malaysia masih gagal mengarusutama agenda

Pemberdayaan Wanita Malaysia

Penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam dasar dan pentadbiran negara bukanlah sekadar janji kosong.   Ia dicapai dengan kesungguhan untuk merealisaikan komitmen terhadap pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam semua ruang lingkup kehidupan rakyat, khususnya dalam merangka dasar kerajaan, bidang penyelidikan, dialog, perundangan, pengagihan sumber dan khazanah negara, serta dalam perancangan, perlaksanaan dan penyeliaan terhadap semua program dan projek.

Gender Focal Point yang diwujudkan pada tahun 2004 telah tidak berfungsi sepenuhnya sebagai mekanisme yang boleh melonjakkan aspirasi pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender bukanlah bermaksud bersaing kuasa dengan lelaki.   Ia merupakan suatu usaha menjelaskan dengan adil, keadaan dan keperluan sebenar 50% daripada penduduk Malaysia, iaitu wanita.

Sehingga kini, Ahli Parlimen wanita berjumlah 23 orang (10.36 %).  Statistik ini tidak menunjukkan perubahan ketara yang dikehendaki dalam tiga penggal pilihanraya yang lalu – dalam tahun 1999, 10.4% Ahli Dewan Rakyat Wanita dan 2004, 10%.  Daripada 29 orang Menteri, hanya terdapat dua orang Menteri wanita iaitu hanya 6.9%. Manakala daripada 40 orang Timbalan Menteri, hanya terdapat lapan orang Timbalan Menteri wanita (20%).   Dari segi perkhidmatan awam pula, di peringkat tertinggi, peratusan wanita tidak mencecah 15% – Ketua Setiausaha (14.8%), Ketua Pengarah (11.8%) dan Ketua Pegawai Eksekutif (14.1%).   Ada hanya 6.9% wanita dalam Dewan-Dewan Undangan Negeri, 12.5% dalam kerajaan-kerajaan tempatan dan 7.6% ahli lembaga dalam syarikat-syarikat yang disenaraikan dalam Bursa Malaysia (statistik 2007).    Banyak kajian mendapati bahawa wanita adalah pemimpin transformasi yang lebih berjaya, jujur, telus, menjauhi rasuah, dan bersungguh dalam melaksanakan komitmennya.

Maka amatlah penting diwujudkan suatu mekanisme yang mengukur pencapaian usaha ke arah kesetaraan gender itu.   Wanita Pakatan Rakyat menggesa kerajaan Malaysia mewujudkan satu indeks kesetaraan gender yang diterapkan ke dalam Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indeks/KPI) setiap kementerian agar dapat diukur sejauh mana keberkesanan usaha pengarusutamaan gender dalam kementerian-kementerian berkenaan dan dalam pentadbiran kerajaan keseluruhannya.    Dengan cara ini, kerajaan bukan sahaja dapat mengumpul data untuk mengukur keberkesanan langkah yang telah diambil, tetapi juga akan membantu dalam pembentukan pelan strategi yang lebih berkesan untuk mencapai tujuan kesetaraan gender yang memberdaya wanita Malaysia,  dan pada akhirnya akan menghasilkan keadilan untuk semua rakyat.

Wanita Pakatan Rakyat menegaskan bahawa pengiktirafan terhadap wanita yang didokumentasikan semata-mata tidak akan berhasil mencapai matlamat kesetaraan gender.

Zuraidah Kamaruddin                          Chong Eng                              Nuridah Salleh

Ketua Wanita KEADILAN                  Ketua Wanita DAP                 Ketua Muslimat PAS

Parlimen Malaysia

Penggal ke-2, Mesyuarat ke-2 Parlimen akan bersidang mulai esok, Isnin hingga Khamis, 15 hingga 30 Jun 2009.

Rakyat yang ingin mengikuti sidang tersebut boleh memohon secara langsung kepada pentadbiran Parlimen Malaysia, http://www.parlimen.gov.my/

atau Ahli-Ahli Yang Berhormat yang mewakili kawasan anda (bilangan adalah terhad dan perlu notis awal).

Dalam sesi soal jawap lisan, bermula jam 10.00 pagi esok, soalan kedua adalah dari Ketua Umum:
Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim [ Permatang Pauh ] minta MENTERI
DALAM NEGERI menyatakan kewajaran dan peruntukan undang-undang
yang membolehkan polis menceroboh persidangan Dewan Undangan
Negeri Perak pada 7hb. Mei 2009, dan mengheret keluar Speaker yang
sedang melaksanakan tugas ketika persidangan tersebut berjalan.

Reformasi pentadbiran negara, khususnya dalam pentadbiran Parlimen di mana dasar-dasar negara dicipta dan digubal memerlukan penyeliaan dan kepekaan tentang perjalanan persidangan Parlimen.

Rakyat berperanan untuk mengetengahkan kepada wakil-wakil rakyat di kawasan masing-masing isu-isu kawasan dan menyelia prestasi wakil-wakil rakyat di Parlimen.   Rakyat juga bertanggungjawab mengetengahkan sebarang isu dan prosedur yang tidak domokratik ketika persidangan berlangsung.

Merakyatkan Parlimen dan pengetahuan mengenai prosedur Parlimen akan menyumbang kepada proses reformasi Parlimen dan seterusnya reformasi pentadbiran negara Malaysia.

Sudah tiba ketikanya Malaysia mewujudkan saluran TV khusus untuk memancarkan secara langsung kesemua dan keseluruhan persidangan Dewan Rakyat yang menggubal segala dasar-dasar negara dan mengatur kehidupan rakyat Malaysia.

Persidangan Parlimen Dewan Rakyat tidak boleh lagi dibiarkan tanpa disaksikan oleh rakyat jelata sepenuhnya.

Sexism in Malaysian Parliament

Seksisme dalam Parlimen Malaysia

oleh Rozaini Mohd Rosli

Suara Keadilan 28 Jan – 4 Feb 2009

Seksisme (sexism) adalah usaha atau tindakan, sama ada secara sedar atau tidak, yang merendah-rendahkan martabat dan status wanita.

Dalam negara yang mendokong demokrasi, pemikiran berunsurkan seksisme menafikan peluang dan hak wanita dalam pelbagai perkara dan bidang, khususnya dalam proses membuat keputusan yang terbaik untuk negara dan masa depan rakyat Malaysia di mana 50% daripada penduduknya adalah terdiri daripada wanita. “Itu dikira sebagai suatu defisit dalam demokrasi yang meminggirkan pengalaman, pengetahuan dan kepakaran wanita dalam bidang-bidang yang diceburi dan diterajui mereka,” kata Ketua Wanita KeADILan, Zuraida Kamaruddin.

Sebelum ini, Wanita KeADLan telah beberapa kali mengutarakan keburukan-keburukan seksisme dan pemikiran yang berkaitan dengannya. Seksisme mesti ditangani dengan tegas dengan denda-denda yang setimpal, khususnya jika ia berlaku di Parlimen, yang menuntut pertuturan, bicara dan tindakan yang mulia.


Mereka yang mengeluarkan kenyataan atau ungkapan-ungkapan yang seksis terbit daripada Ahli-Ahi Parlimen, khususnya daripada BN dalam persidangan-persidangan di Dewan Rakyat. Insiden-insiden seperti yang berlaku pada 9 Mei, 2007, di mana insinuasi berbau seksis daripada dua orang Ahli Parlimen, Radin Bung Mokhtar (BN-Kinabatangan) dan bekas Ahli Parlimen, Mohd Said Yusuf (BN-Jasin) terhadap wakil rakyat Batu Gajah, Fong Po Kuan, serta kes membabitkan Ahli Parlimen (BN-Pasir Salak), Tajuddin Abdul Rahman baru-baru ini.

Tegas Zuraida Kamaruddin, insiden-insiden yang mencemar maruah wanita di Parlimen mencerminkan defisit dalam penghayatan sensitiviti gender di kalangan wakil-wakil rakyat, malah memperlihatkan keadaan buta gender.

Situasi sedemikian mengunjurkan suatu natijah yang membimbangkan bilamana para wakil rakyat dituntut untuk menggubal dasar-dasar yang mengesani 50% daripada penduduk Malaysia yang terdiri dari wanita; kebimbangan bahawa perspektif dan keperluan wanita dialpakan, secara sedar atau tidak, dalam perbincangan menggubal dasar-dasar negara kerana wujudnya pemikiran seksis sedemikian.

“Berbagai pihak, khususnya daripada kalangan Wanita KeADILan sendiri telah lama mengutarakan agar tindakan tegas diambil terhadap wakil-wakil rakyat yang cuai dalam memelihara sensitiviti gender dalam persidangan-persidangan di dalam atau pun di luar Parlimen,” kata Zuraida.

Antara yang telah dicadangkan ialah menggantung status Ahli Parlimen selama enam bulan, didenda dengan melaksanakan khidmat sosial kepada organisasi wanita selama enam bulan, menderma elaun Parlimen yang diperoleh kepada organisasi wanita, menyatakan maaf kepada mangsa seksisme. Sekiranya enggan, khidmat sosial dalam organisasi wanita itu dilanjutkan sehingga 12 bulan.

Kata Zuraida Kamaruddin lagi, “Kenyataan-kenyataan pemimpin wanita MCA dan Menteri di Jabatan Perdadna menteri, Mohamed Nazri Abdul Aziz baru-baru ini dalam soal seksisme ini bukanlah sesuatu yang baru. Dalam keadaan di mana BN boleh membawa perubahan segera di Parlimen mengenai isu tersebut, ia tidak berlaku. Bahkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat memberi ketetapan (ruling) yang tidak memberi keadilan kepada mangsa seksisme dan pemangsa atau pesalah terus bebas, terlepas daripada sebarang denda, termasuk tuntutan memohon maaf dari mangsa seksisme.”

Seksisme yang berpunca daripada sifat dan pemikiran yang ingin mendominasi yang lemah akan menghasilkan dasar dan peraturan-peraturan yang seksis juga. Ia mendiskriminasi wanita dalam semua aspek dan wanita akan dipinggirkan dalam kebanyakan bidang, khususnya dalam proses membuat keputusan. Pendiskriminasian tersebut akan memberi kesan negatif terhadap kesejahteraan wanita dan secara tidak langsung juga akan memberi kesan negatif terhadap kesejahteraan rakyat Malaysia yang kebanyakannya dipelihara dan dididik oleh wanita.

Zuraida Kamaruddin menyeru agar sekalian wanita dan lelaki, khususnya Ahli-Ahli Parlimen agar bergandingan dalam memastikan seksisme hapus sepenuhnya di Parlimen Malaysia. Perbezaan parti mesti diketepikan demi menjamin kedudukan mulia wanita yang telah diiktiraf oleh konvensyen-konvensyen dan badan-badan dunia.

“Kaukus Parlimen Wanita perlu segera aktif semula dalam mengarusperdanakan gender, sekali gus melenyapkan sebarang bentuk seksisme, khususnya di Parlimen,” kata Zuraida.

Undang-undang bagi mengawal daripada berlakunya seksisme juga perlu dititik beratkan.

Idealisme politik Pakatan Rakyat sewajarnya menjadikan Negeri-negeri Pakatan Rakyat contoh terbaik dalam menangani isu seksisme ini.

Sidang Khas Parlimen 12 Jan 2009

Dari Unit Penyelidikan Parlimen KeADILan:

Salam sejahtera,

Harap maklum bahawa Parlimen akan mengadakan sidang khas Isnin depan (12 Jan) bagi membahaskan serangan Israel ke atas Gaza yang telah mengorbankan lebih 700 orang setakat ini.
Menurut Setiausaha Dewan Rakyat, sidang khas ini akan bermula pada jam 2.30 petang dan dijangka berlangsung selama empat hingga lima jam.
Sekian.
——————————————————————————————–
Israeli occupation forces bomb UNRWA school killing 45 civilians
Published Date: 07/01/2009 – 03:02 AM
An Israeli air raid and artillery fire targeting the UN-run Al-Fakhoura school on Tuesday, 6 January, killed 45 Palestinian citizens including children and wounded 100 others some of whom were in serious conditions while three civilians were killed, Monday night,  in a direct Israeli attack on another UNRWA school sheltering civilians.

According to the UNRWA, the victims in Monday night raid were among over four hundred people, who, earlier in the evening, had fled their homes in Beit Lahia in northern Gaza and had been given refuge in the UNRWA school.

These attacks raised the number of victims killed to more than 620 Palestinians and the wounded to about 2,750 since Israel started its aggression two weeks ago.

UNRWA spokesman Adnan Abu Hasna strongly denounced Israel for targeting the school, describing what happened as a dangerous action.

Abu Hasna pointed out that Israel already know the locations of the UNRWA buildings, adding that there were flags fluttering over the school before it was bombed.

Earlier, Al-Jazeera satellite channel reported that the ambulance crews recovered on Tuesday bodies of 23 Palestinians killed during Israeli raids in different areas in Gaza.

The channel said that 10 Palestinian citizens were killed today as a result of the ongoing Israeli shelling which had started since the early morning hours.

The channel also talked about fierce confrontations between Palestinian resistance fighters and invading IOF troops near Beit Lahia in north Gaza.

Trial over, Fernandez eyes political career

Baradan Kuppusamy | Dec 8, 08 12:12pm
After winning a gruelling 13-year court battle against a charge of ‘maliciously publishing false news’, human rights crusader Irene Fernandez is seeking a political career to continue defending migrant workers and other vulnerable sections of society.

MCPX

irene fernandez interview 251108 08“I refused to yield, I was focused and relentless and in the end won,” said Fernandez, executive director of Tenaganita, a migrant rights NGO.

“It is also a major victory for human rights activism. The authorities now know that we will fight, and fight good and hard, and will not be cowed.”

Fernandez now plans to run again for Parliament. She did not succeed in her first attempt in the 1999 general election, when she stood in the Subang Jaya parliamenary constituency on a Keadilan ticket.

“It’s important that I have the opportunity to be a member of Parliament, to be a voice for the communities that I have been working with,” she told IPS.

It was believed by diplomats, the political opposition and human rights organisations that the authorities had targeted Fernandez for her persistent efforts to champion Asian migrant workers and to protect them from mistreatment and exploitation by employers and enforcement agencies.

irene fernandez court 03Her ordeal began in 1996 when she was charged under Section 8A(1) of the Printing Presses and Publications Act 1984, with publishing ‘false news’, punishable with a mandatory minimum of 12 months’ imprisonment.

That year she had circulated a memorandum to the media, foreign missions and international human rights bodies, in which she drew attention to deplorable conditions in overcrowded immigration detention centres.

She alleged, in the memorandum, that migrant workers were mistreated, poorly fed, abused and regularly beaten.

The memorandum, based on research conducted by her staff and other experts, sparked an international outcry that severely embarrassed the government, but brought immediate relief to depressed migrant workers.

The government took steps to improve camp conditions, provide more nutritious food and medicine and assure the international community, but charged Fernandez in court.

After a long and harrowing trial and despite international objections, she was found guilty in 2003 and sentenced to a year in jail.

‘Political persecution’

She appealed the sentence immediately but for five years she was dragged from one court to another as her appeal suffered numerous delays and postponements.

On Nov 24, eight years after she filed her appeal, the attorney-general finally made the decision to withdraw the charge on the grounds that the appeal record was incomprehensible.

“The trial and sentence were hanging over me like (the) sword (of Damocles) for 13 years. I suffered hugely but remained unbowed,” Fernandez, 62, said.

“The trial was a heavy burden. I could not travel, stand for elections, raise funds or even speak at some forum. This was a case of political persecution designed to force me to give up on my campaigns and retire.”

By persecuting her the authorities had wanted NGOs to do charity work and leave advocacy and political activism alone, Fernandez claimed.

“They wanted to cow human rights activists by making an example out of me. They wanted to show the people that rights activism is dangerous and dirty work and anti-national.”

immigration department and refugeesShe has vowed to step up her work helping migrant workers, women and HIV/Aids campaigns.

“The struggle is far from over…there is a significant rise in the number of cases of sexual and physical abuse, torture of migrant workers. Conditions at detention centres and prisons remain deplorable.

“In fact the struggle has just started with the world economy in turmoil and millions of migrant workers on the front line of unemployment. Nearly four million – legal or undocumented – Asian migrant workers in Malaysia might end up being jobless if the turmoil persists.

In 2005 Fernandez won the Right Livelihood Award – the alternative Nobel Prize – in recognition of her wide-ranging human rights activism.

“Migrants are human beings. They have the same rights as all of us,’’ she said.

ambiga sreenevasan 030507 bar councilBar Council chairperson Ambiga Sreenevasan said of the trial: “It is bad that Fernandez had to suffer for 13 years before justice was finally granted. The ordeal is over for her but for the judiciary, the journey ahead is long to regain its lustre as an equal and capable branch of a democratic government.”

Brad Adams, Asia director of the New York-based Human Rights Watch, said: “If Malaysia had respected rights, freedom, democracy and an independent judiciary, the system would have never charged her in the first place,

“It was a trial where freedom of expression was challenged, where human rights defender was criminalised and where there was absolute disregard for the rights of detainees and minorities like migrant workers and refugees.” – IPS

Rakyat Pengayuh Perubahan di Parlimen esok 18 Disember 2008 jam 11.30 pagi

JARINGAN RAKYAT TERTINDAS (JERIT)

Salam & Selamat Sejahtera
RAKYAT PENGAYUH PERUBAHAN

The cyclists’ last stop on 17th Dec 2008, 5.00pm will be in Taman Medan @ PUSAT KHIDMAT RAKYAT TAMAN MEDAN, 25 Jln PJS 1/32, Tman Medan Pejasa off Jln Klang Lama, 46150, Petaling Jaya before they go to Parliament the next day.

Telephone: 03-77812151 (Office), 03-77818704 (Fax).

Tmn Medan will host a tea break for the cyclists after their long ride before meeting the PM at Parliament.

————————————————————————————————————–
Below is the event that has been launched by the MB Sgor.

JARINGAN RAKYAT TERTINDAS (JERIT)

72 B, Taman Sri Langat, Jalan Reko, 43000 Kajang, Selangor

Tel/Fax : 03-87370766 Email: jerit2002@gmail.com www.jerit.org

___________________________________________________________

MB SELANGOR MEGAH melancarkan

KEMPEN BASIKAL JERIT “RAKYAT PENGAYUH PERUBAHAN”

Sabtu 29/11/2008-

YAB TAN SRI DATO’ ABDUL KHALID IBRAHIM, MENTERI BESAR SELANGOR TELAH MENYATAKAN SOKONGAN PENUH DAN MELANCARKAN KEMPEN BASIKAL JERIT ‘RAKYAT PENGAYUH PERUBAHAN’ PADA 29 NOVEMBER 2008 DI PERKARANGAN STADIUM MELAWATI

Program telah bermula dengan lagu “Power to People” memang tepat dengan program pelancaran. Kebanyakan orang yang hadir , memakai T-shirt JERIT merah memberi identiti tersendiri kepada majlis ini. Pengerusi Majlis memulakan program dengan sedikit pengenalan mengenai JERIT. Ucapan pertama adalah oleh Saudari Kohila , Penyelaras JERIT. Dalam ucapan beliau telah mengatakan bahawa Kempen Basikal ini diadakan untuk membawa mesej kesedaran kepada rakyat bahawa hanya mereka sahaja yang boleh membawa Perubahan Tulen dalam negara. Beliau juga telah menyeru semua orang untuk memberi sokongan kepada delegasi basikal apabila mereka sampai dikawasan-kawasan mereka dan seterusnya turun pada 18 Disember 2008 untuk hantar memorandum ke Parlimen.

Setelah ucapan beliau, satu team delegasi basikal telah mengayuh masuk di hadapan pentas. Dan wakil-wakil dari rakyat telah memberi 6 tuntutan JERIT kepada YAB Menteri Besar yang mangantungnya atas setiap basikal. Setelah itu YAB Menteri Besar Tan Sri Khalid telah memberi ucapan pelancaran beliau. YAB Tan Sri Khalid telah mengatakan bahwa beliau megah dalam melancarkan program Kempen Basikal ini. Beliau juga telah menyatakan bahawa adalah perlu Gerakan seperti JERIT untuk mengingatkan tanggungjawab Kerajaan Pakatan Rakyat. Tambah Tan Sri Khalid Ibrahim, tuntutan JERIT adalah selaras dengan inisiatif Kerajaan Negeri Selangor untuk merakyatkan ekonomi negeri Selangor dan memberi sokongan penuh kepada kempen JERIT. Setelah ucapan pelancaran, beliau telah memotong belon yang dan seterusnya melancarkan Kempen Basikal JERIT.

Setelah itu slogan Hidup Rakyat! Hidup Perjuangan ! dilaungkan dan majlis diakhiri dengan pemberian cenderahati kepada YAB Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim dan Exco Negeri Selangor YB Dr Xavier yang telah membantu JERIT dalam mengadakan pelancaran ini.

Kempen  Basikal JERIT Rakyat Pengayuh Perubahan adalah satu inisiatif Jaringan Rakyat Tertindas (JERIT) yang akan berbasikal ke seluruh negara melalui pekan-pekan dan bandar-bandar utama dengan membawa mesej kesedaran tentang isu-isu semasa yang memberi tekanan kepada kehidupan rakyat. Antaranya adalah isu kenaikan harga minyak, penggunaan akta zalim seperti ISA ke atas rakyat,  isu global seperti alam sekitar dan krisis makanan yang dihadapi oleh kebanyakan negara di dunia.

Kempen Basikal ini akan bermula di 2 lokasi utama dari Utara dan Selatan pada 3/12/2008 dan akan sampai ke perkarangan Parlimen Kuala Lumpur pada 18/12/2008 dimana memorandum dijangka dihantar kepada YAB Perdana Menteri Malaysia dan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sepanjang jalan para peserta akan mengedarkan risalah kesedaran dan juga menghantar memorandum kepada Menteri Besar atau Ketua Menteri negeri yang disinggahnya. Semua Menteri Besar dan Ketua Menteri telah dimaklumkan

Kempen Basikal “Rakyat Pengayuh Perubahan” akan membawa isu dan masalah rakyat yang sebenar kepada platform nasional. Kami menyeru  rakyat biasa untuk menyertai dan menyahut panggilan kami untuk bersama-sama menjayakan kempen ini.

Disertakan disini senarai organisasi dan individu yang menyokong Kempen dan Tuntutan ” Rakyat Pengayuh Perubahan”

1. YAB Menteri Besar Selangor Tan Sri Dato Abdul Khalid Ibrahim

2. YAB Menteri Besar Perak Dato Seri Ir Haji Mohammad Nizar Jamaluddin

3. YB Timbalan Ketua Menteri Prof Dr P.Ramasamy

4. Kerajaan Negeri Selangor

5. Kerajaan Negeri Perak

6. Kerajaan Negeri Pulau Pinang

7. Kerajaan Negeri Kedah

8. ADUN Kota Damansara YB Dr Nasir

9. ADUN Seri Andalas dan Exco Negeri Selangor YB Dr Xavier

10. ADUN Bukit Lanjan & Exco Negeri Selangor YB Elizabeth Wong

11. MP Sungai Siput Dr Jeyakumar

12. MP  Batu Gajah YB Fong Poh Kuan

13. MP Kuala Krai YB Dr Hatta Ramli

14. ADUN TEJA, YB Chang Lih Khang

15. Ahli Parlimen Klang YB Charles Santiago

16. ADUN Teratai Jenice Lee Ying Ha

17. ADUN Pandamaran dan Exco Negeri Selangor YB Ronnie Liu

18. ADUN Kinrara , MP Seputeh, Exco Kanan Negeri Selangor YB Teresa Kok

19. ADUN Simpang Pulai YB Chan Ming Kai

20. ADUN Rawang YB Gan Pei Nei

21. ADUN Kota Alam Shah YB Manogaran

22. ADUN Sri Muda Yb Suhaimi

23. MP Kapar YB Manickavasagam

24. MP Bukit Gantang YB Roslan Sharom

25. MP PJ Selatan Yb Hee Loy Sian

26. Parti Sosialis Malaysia

27. Parti Rakyat Malaysia

28. Parti Islam Semalaysia (PAS)

29. Parti Keadilan Rakyat

30. Democratic Action Party

31. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)

32. KOMAS

33. PERMAS

34. DEMA

35. Empower

36. Centre for Orang Asli Concern (COAC)

37. People’s Parliament

38. Civil Right Commitee of Kuala Lumpur& Selangor  Chinese Assembly Hall.

39. Youth Section of Kuala Lumpur & Selangor Chinese Assembly Hall

40. Women’s Aid organisation (WAO)

41. Migrant Care

42. LLG Cultural Development Centre

43. All Women’s Action Society ( AWAM)

44. Jawatankuasa Kebajikan Mahasiswa/i (JKMI)

45. Persatuan Sahabat Wanita Selangor (PSWS)

46. DAP PJU Parliament Liaison

47. Aliran Kesedaran Negara (ALIRAN)

48. Centre for Independent Journalism (CIJ)

Malaysian Trade Union Congress (MTUC)

Dari Parlimen Hari ini

Siaran Media Pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim

—Kuala Lumpur, 15 Disember 2008—

Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menyambut baik usaha untuk memerangi rasuah. Walaubagaimanpun beliau menegaskan penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia masih mempunyai kelemahan ketara kerana masih terikat dengan kuasa eksekutif terutamanya Perdana Menteri.

“Pakatan Rakyat akan sokong usul yang dibawa oleh Perdana Menteri itu dengan syarat pindaan memberikan Suruhanjaya lebih kebebasan termasuk kuasa pendakwaan,” demikian dinyatakan oleh Ahli Parlimen Permatang Pauh itu.

Datuk Seri Anwar menekankan bahawa menurut seksyen 5(1) dan seksyen 5(3), perlantikan Ketua Suruhanjaya dan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah yang berasaskan seksyen 13(2)(a), masih di atas nasihat Perdana Menteri. Peruntukan ini membuktikan Suruhanjaya yang dimaksudkan masih belum bebas sepenuhnya dan dikhuatiri ianya terdedah kepada sebarang manipulasi eksekutif.

Berucap di Dewan Rakyat sebentar tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengingatkan Dewan Yang Mulia akan kes-kes rasuah terdahulu, berprofail tinggi dan membabitkan orang-orang ternama. Namun apa yang dikesali ialah tiadanya tindakan tegas dari pihak yang berkuasa. Kita masih menunggu sebarang tindakan tegas diambil bagi kes-kes melibatkan wang Perwaja dan MAS.

Ketua Pembangkang juga menyarankan bagi memastikan Suruhanjaya tersebut bebas, ahli-ahlinya mestilah dilantik oleh Jawatankuasa Khas Parlimen agar calon yang paling layak sahaja dilantik, bukan sahaja dari segi teknikal tetapi juga bersih dari tuduhan dan celaan.

Pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim

Sila klik di bawah untuk membaca cadangan Akta SPRM 2008tersebut:

Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2008